Hur Ampli5 fungerar

Ampli5-teknologin korrigerar energifält som är ur balans. Den gör det möjligt för fotoner att ha en frekvensvågform som är oändligt sammanhängande och oändligt liten för att transparent passera genom dig. Den arrangerar om och omdefinierar molekyler i kroppen så att de återvänder till deras ursprungliga tillstånd av jämvikt. Molekylerna i våra kroppar blir mer definierade. Allt fungerar bättre och effektivare. Ampli5-teknologin skapar ett fält som är ett icke-Hertz subtilt energifält som bokstavligen polariserar slumpmässiga fotoner. Ampli5 anpassar och accelererar vårt energifält och eliminerar slumpmässiga energifält i våra kroppar. Vi är alla elektromagnetiska varelser. Människokroppen jordar elektromagnetisk strålning i miljön på grund av vår kropps elektriska ledningsförmåga. Den dras till oss. Frekvensen definieras som en mätbar frekvens av elektrisk energi som är konstant mellan två punkter. När det finns frekvens finns det elektromagnetisk potential. Vi påverkas av magnetiska verkan (eller attraktion) av frekvenserna som omger oss i våra liv varje dag och frekvenserna påverkar vårt tillstånd av välbefinnande. Allt har en elektrisk frekvens uppmätt i hertz.

Alla levande system är baserade på elektromagnetisk energi. Varje cell i din kropp genererar ett elektromagnetiskt fält. Hela universum består av energi - varje växt, varje sten, även planeten själv. Elektromagnetisk strålning som är tillverkad av människan är inte den enda källan till slumpmässiga fotoner i vår miljö. Problemet vi upplever är emellertid att dessa frekvenser, som vi aldrig tidigare har stött på, historiskt sett, har ett helt annat spektrum av frekvenser än den som den levande kroppen använder. Baserat på sina egna studier sa forskaren Nikola Tesla att om vi kunde eliminera vissa yttre frekvenser som störde våra kroppar skulle vi ha större motståndskraft mot sjukdom.

Ampli5-teknologin blockerar EMF från att komma in i din kropp. Den förhindra att dessa EMF-fält kommer in i din kropp och genom att korrigera kroppens jämvikt på cellnivå, bidrar Ampli5-produkter till att din kropp återfår sin ursprungliga form så att din kropp kan prestera på optimal nivå. Alla människor borde använda Ampli5-teknologin för ökat välbefinnande och förbättrad prestationsförmåga.

Principerna bakom Ampli5 Teknologin

Principerna bakom Ampli5-Teknologin är djupt rotad i vetenskapen. Vetenskapen bakom bandet är ganska enkelt. Varje levande varelse har en elektrisk frekvens som finns naturligt i hela kroppen. Denna frekvens är det som gör att vi kan fungera: vårt immunsystem, vår styrka och balans och alla andra grundläggande funktioner fungerar i direkt samband med denna elektriska frekvens. Men bekvämligheterna och nödvändigheterna i dagens samhälle (mobiltelefoner, datorer, mikrovågsugn, etc.) sänder elektromagnetisk förorening i en alltmer alarmerande takt. Denna förorening komprometterar kontinuerligt vår kropps frekvens, och inte bara minskar dess förmåga att läka och försvara sig, utan minskar även dess styrka, balans och energi.

Lösningen för att kunna stå emot elektromagnetisk förorening är att diskret höja kroppens elektriska frekvens som gör att den kan fungera optimalt. Detta görs genom att introducera en hälsosam och ökad frekvens till systemet genom Ampli5 Teknologin. Bandet innehåller en legerad metall som permanent har präglats med de exakta frekvenserna hos en hälsosam människa. Så snart metallen kommer i kontakt med huden känner kroppen igen frekvenserna och för omedelbart ut dem till hela kroppen.
Vi har testat produkten på tusentals människor och varje gång är resultaten är fantastiska. I ett oberoende test dokumenterades att över 540 personer fick förbättrad styrka och balans. Endast två försökspersoner rapporterade att de inte upplevde någon skillnad. 67% rapporterade att de kände sig över 50% starkare och mer balanserade. Återstående 32% rapporterade märkbar ökning från 15% till 50%. Vi inbjuder dig till att prova balans- och styrketesterna med Ampli5-teknologin och själv upptäcka vad som händer.

Frekvens

Allt vibrerar. Varje atom i universum har en specifik vibrerande eller periodisk rörelse. Varje periodisk rörelse har en frekvens (antalet oscillationer per sekund) som kan mätas i Hertz. Varje ämne i det periodiska systemet har en specifik vibrationsfrekvens. Vi använder enzymer för att bryta ner molekylära komponenter. Var och en av dessa enzymer har en unik kristallform med en specifik vibrationsfrekvens. Men olika typer av frekvenser kan ha en kaotisk eller en harmoniserande effekt på våra egna system. När något vibrerar på många dissonanta frekvenser, producerar det "kaotiska eller osammanhängande frekvenser". (David Stewart, The Chemistry of Essential Oils Made Simple).

Alla elektriska apparater i ditt hem, så som lampor, tv, radio, telefon och mikrovågsugn, avger elektromagnetiska vibrationsfrekvenser. Men de använder AC (växelströms) elektriska frekvenser som är osammanhängande och kaotiska. Deras effekt är att det stör det mänskliga elektriska fältet. Människokroppen vibrerar inom sitt normala vibrationsområde mellan 62 och 68 MHz och anses då vara i ett hälsosamt tillstånd. Men energistörningar i de subtila kropparna uppstår faktiskt före förekomsten av sjukdom i den fysiska kroppen.

Kroppens normalt harmoniska sammanhängande frekvenser kommer lätt ur balans när en person upplever fysisk eller känslomässig stress. En blockerad ström av livsenergi kan resultera i inflammation, irritation och sjukdom. När det mänskliga frekvensintervallet faller under normen på 62 megahertz utvecklas negativa konsekvenser.

När man befinner sig i ett sjukdomstillstånd kan det uppstå kemiska obalanser. Underliggande elektromagnetisk obalans förändrar de specifika vibrationsfrekvenserna som finns hos molekyler, celler, vävnader och organ i kroppen. Återställning till kroppens ursprungliga frekvens ger den balans och återställer dess naturliga harmoniska resonans - sjukdom uppkommer inte eller försvinner. Enligt Dr. Richard Gerber MD, författare till Vibrational Medicine, är ett av de bästa sätten att förändra dysfunktionella mönster i våra energikroppar att administrera terapeutiska doser av "frekvensspecifik subtil energi". Syftet med denna läkningsprocess är att tillhandahålla den korrekta frekvensen som kommer att återföra kroppen till ett samstämmigt tillstånd, till ett jämviktsläge.