Bio Cell Information (BCI Teknologi) är språket inom vårt områdesfält!

Fynd inom biofysik (Professor Fritz Albert Popp och Professor Alexander Gurwitsch) har klargjort att det är exakt denna process sker genom ljus (biofotoner). Biofotoner möjliggör att bio-cellmassan kan förmedla vital information genom hela organismen.

Tack vare biofotoner, kan informationen överföras utan störningar och nästan i ljusets hastighet. Även moderna informationstransportörer, så som optiska fiberkablar, använder denna typ av informationsöverföring. Biofotoner kan förlora sin utstrålning på grund av olika negativa faktorer, så som ohälsosam kosthållning, elektrosmog eller genetiskt modifierade livsmedel. Vital information kan då inte längre överföras på ett optimalt sätt, vilket kan leda till felaktig kontroll av kroppens processer. Och det är just här som BCI teknologin kommer in!

Tack vare den biofysiska verkningsmekanismen kan utstrålningen av biofotoner ökas och organismens cellkommunikation och vitalitet kan förstärkas naturligt. Som ett resultat blir de självläkande krafterna i den mänskliga organismen stimulerade. Och allt detta sker till 100 % utan biverkningar.Olika yttre faktorer som påverkar

Den mänskliga organismen och även djurens organism strävar naturligt efter att uppnå ett fysiskt idealiskt tillstånd. På grund av yttre påverkan som vi inte kan kontrollera, tar våra celler upp falsk information.

  • Elektrosmog (t.ex. mobiltelefonstrålning, WLAN, internet, mikrovågsugn och mycket mer ...)
  • Ökad arbetsbelastning (flera jobb samtidigt, högre krav, konkurrenstryck och mycket mer ...)
  • Turbo kött (Industriell djuruppfödning med fabriksuppfödning, tillväxtacceleratorer och mycket mer ...)
  • Modifierade livsmedel (genom artificiella smaker och tillsatser, genetiskt modifierad mat och mycket mer ...)

Denna information kan leda till en negativ cellkommunikation, som kan påverka kroppen negativt på många sätt och under lång tid. Även om endast en cell är felinformerad kan denna cell överföra denna felaktiga information till andra celler via biocellsinformation-överföring! Det naturliga energiflödet i kroppen kommer i obalans och kan ge upphov till olika sjukdomar, som t ex:

  • Stress
  • Huvudvärk
  • Ryggsmärtor
  • Sömnsvårigheter
  • Koncentrationsbrist
  • Led- och muskelvärk


Vad kan du förvänta dig när du bär Ampli5-armbandet?

Alla upplever en omedelbar ökad styrka och bättre balans! Baserat på sinnesbiologiska tester (video) upplever alla dessa positiva effekter inom 1 sekund!

En ökning av uthållighet, energi och rörlighet kunde uppvisas i denna långsiktiga och sportvetenskapliga studie!Positiva sidoeffekter

Vi kan inte garantera några positiva sidoeffekter, eftersom alla människor reagerar individuellt på BCI-teknologin! Genom potentiell aktivering av naturens självläkande krafter, kan den mänskliga kroppen därigenom oftast på ett bättre sätt hantera kronisk smärta. På grund av en möjlig smärtlindring, kan många människor därför röra sig utan problem eller smärta, vilket i sin tur kan göra vardagen och arbetssituationen mycket lättare. Naturens självläkande krafter kan även ge en positiv effekt på sömnen! Sömnsvårigheter och morgontrötthet uppkommer ofta på grund av försämrad cellkommunikation.Vilka typer av kronisk smärta finns det?

De vanligaste formerna av kronisk smärta är artrit, artros, reumatism, ledsmärta, ryggsmärta, gikt och migrän, etc.

Vi vill påminna dig om att Ampli5 produkter inte kan bota, diagnostisera eller förebygga någon sjukdom. BCI-teknologin kan endast stimulera den naturliga självläkande kraften och helheten utan kemiska medel!